Reklama

Informacija apie išorinės reklamos įrengimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje tvarką teikiama Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, tel. 60263, 27 kab.

Įrengiant išorinę reklamą vadovautis:

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu;

Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis;

Ukmergės miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiuoju planu.

Norintiems įrengti tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą be papildomo įrengimo projekto.

Už leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą mokama vietinė rinkliava:

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, pagal reklamos patrauklumo zonas nustatomi tokie 1 kv. m. reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydžiai eurais:

- prie pagrindinių įvažiavimų į miestą, pagrindinėse gatvėse (Vilniaus g., Vytauto g., Kauno g., Gedimino g., Žiedo g., Antakalnio g., Deltuvos g.) ir istoriniame miesto centre, kuris apibrėžtas Ukmergės senamiesčio sklypų išplanavimo projekte - 0,2 €;

- kitoje miesto teritorijoje – 0,1 €;

- ne miesto teritorijoje – 0,1 €.

Už leidimo išdavimą įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų, akcijų metu nustatomas 0,6 € už 1 m2 reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydis.

Už leidimo įrengti išorinę reklamą ant juridinio ar fizinio asmens nuosavybės teise priklausančio pastato, objekto, sklypo (kai reklama nėra susijusi su tame pastate, objekte vykdoma veikla), nustatomas vienkartinis 29 € rinkliavos dydis.

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

   Gavėjas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

   Gavėjo bankas

 AB "Šiaulių bankas" Ukmergės KAC

   Banko kodas

71824

   Sąskaitos Nr.

LT307182400001130645

   Mokesčio pavadinimas

Už išorinės reklamos įrengimą


Prašymo išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą formą rasite
čia.

Išorinės reklamos vietų autobusų laukimo paviljonuose užimtumo registrą rasite čiaPaskutinis atnaujinimas: 2020-11-03 10:15:00