Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas

 

Projektas

„Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų“

Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0012

Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas

Tikslas

Sumažinti su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą (ŽIV, hepatitas C ir B, kitos infekcinės ligos), perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Siektini rezultatai

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros įsteigtas stacionarias žemo slenksčio paslaugas teikiantis kabinetas, kuriame teikiamos nemokamos konfidencialios anoniminės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas bei dėl rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką užsikrėsti infekcinėmis ligomis. Numatomas adatų ir švirkštų, kitų vienkartinių priemonių keitimas, dezinfekcijos priemonių dalinimas, prezervatyvų dalinimas, konsultavimas ir informavimas, tarpininkavimas, žaizdų perrišimas, atrankinių greitųjų ŽIV testų atlikimas, panaudotų aštrių infekuotų priemonių utilizavimas.

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-2023

Projekto vertė Eur

32.593,92

Savivaldybės lėšos

-


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-30 11:07:27