Prašymų formos

INFORMAVIMO PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Pateikdami prašymą, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188752174, adresas: Kęstučio a. 3 LT-20114, Ukmergė, tel. (8 340) 60302, el. p. [email protected]). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti Jūsų prašymą. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. [email protected]. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.ukmerge.lt. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. [email protected]), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių.

 

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Prašymas įregistruoti santuoką

Prašymas įregistruoti gimimą

Prašymas gimimo įtraukimui į apskaitą

Prašymas mirties įtraukimui į apskaitą

Prašymas ištaisyti, papildyti įrašą

Prašymas santuokos nutraukimo įtraukimui į apskaitą

Prašymas atkurti įrašą

Prašymas anuliuoti įrašą

Prašymas dėl įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo gavimo

Prašymas pakeisti vardą, pavardę

Prašymas pakeisti vardą, pavardę (iki 16 metų)

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-17 10:36:49