Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Teragyda“

                                                        

Projektas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Teragyda“

NR. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0034

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Tikslas

Pagerinti UAB „Teragyda“ teikiamų paslaugų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei didinti jų prieinamumą.

Siektini rezultatai

Užtikrinti UAB „Teragyda“ infrastruktūrą, atnaujinant patalpas, pritaikant ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2020

Projekto vertė Eur

92 286,72

Savivaldybės lėšos

6 921,51

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 10:03:35