Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste

Projekto pavadinimas:

Pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste, projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-01-0003

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa 

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2018 m.

veiklų pabaiga:

2020 m.

Projekto vertė:

291.862,35 Eur

Savivaldybės prisidėjimas:

43.779,36 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ ) ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas:

Pėsčiųjų susisiekimo sąlygų Ukmergės mieste gerinimas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Projekto aprašymas:

Vilniaus g. (atkarpa tarp tilto per Šventosios upę iki sankryžos su Trakų gatve) bus įrengtas apie 0,640 km pėsčiųjų takas (vienoje gatvės pusėje).

Vilniaus g. (atkarpa tarp tilto per Šventosios upę iki sankirtos su Vilniaus gatvės skveru) bus įrengtas apie 0,790 km pėsčiųjų takas (vienoje gatvės pusėje).

Pėsčiųjų tako įrengimo rangos darbai bus atliekami pagal parengto techninio darbo projekto Nr. 130.1.17-00-TDP sprendinius, rangos darbus pagal 2018-06-28 pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. 20-464 atliks UAB "Ukmergės keliai".

Projekto rezultatas:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

Vilniaus g. (atkarpa tarp tilto per Šventosios upę iki sankryžos su Trakų gatve) bus įrengtas apie 0,640 km pėsčiųjų takas (vienoje gatvės pusėje).

Vilniaus g. (atkarpa tarp tilto per Šventosios upę iki sankirtos su Vilniaus gatvės skveru) bus įrengtas apie 0,790 km pėsčiųjų takas (vienoje gatvės pusėje).

Atliekant Ukmergės miesto centrinės dalies pėsčiųjų tako įrengimą Vilniaus gatvės atkarpoje nuo Šventosios upės tilto iki Trakų gatvės ir Vilniaus gatvės skvero bei jį pritaikant bendruomenės poreikiams, bus kuriama socialinė ir ekonominė nauda, bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai suformuojant aplinką tausojančią infrastruktūrą.

Asmuo kontaktams:

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 11:00:18