Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

Projektas

Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001

Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Tikslas

Pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gyvenamųjų teritorijų, siekiant sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Ukmergės mieste.

Siektini rezultatai

Vykdoma paviršinių nuotekų tinklų statyba Vasario 16-osios g; Deltuvos g;  A. Smetonos g; Paupio g;  Vilniaus g;

Paviršinių nuotekų valymo ir apskaitos įrenginių statyba Vasario 16-osios g;

Siekiama naujai pakloti paviršinių nuotekų tinklus, kurie surinks paviršines nuotekas nuo 51,2 ha teritorijos ploto ir pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius – 1 vnt., kurie išvalys 290 l/s į paviršinius vandens telkinius patenkančių paviršinių nuotekų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017–2019

Projekto vertė Eur

2 381 170,76

Savivaldybės lėšos

338 338,65

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 13:55:45