Patvirtinanta Darbo grupių sudėtis

Rengiant miesto viziją, strateginio plėtros plano prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones bei rodiklius 2021–2027 m. laikotarpiui, administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos keturios darbo grupės. Darbo grupės apima tokias sritis, kaip ekonominę plėtrą, aplinkosaugą, švietimą, kultūrą ir sportą bei socialinę paramą. Į darbo grupių sudėtis įtraukti tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovai, savivaldybėje veikiančio verslo atstovai, kiti aktyvūs bendruomenės nariai. Susitikimus su darbo grupėmis planuojama organizuoti spalio – lapkričio mėnesiais. 

Įsakymas dėl darbo grupių sudarymo


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-28 13:17:04