Patalpos skirtos nuomai

Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausiančias negyvenamąsias patalpas, esančias:

Kauno g. 16-4, Ukmergėje
(registro Nr.: 44/1544278, pastato unikalus Nr.: 4400-2439-8994:4511, pastato pažymėjimas plane: 8196-8000-6010, 1B2p), pažymėtas plane: R2-10 (7,68 kv. m), R2-11 (34,51 kv. m), R2-12 (24,67 kv. m), ½ R2-13 (1,17 iš 2,34 kv. m), ½ a-2 (1,59 iš 3,18 kv. m),  kurių bendras plotas 69,62 kv. m;

Kauno g. 16-4, Ukmergėje
(registro Nr.: 44/1544278, unikalus Nr. 4400-2439-8994:4511, pastato pažymėjimas plane: 1B2p, plane pažymėtas patalpas: 4-12 (11,07 kv. m), 4-13 (12,01 kv. m),dalis bendrojo naudojimo patalpų plane pažymėtų indeksais R3-1 (0,46 kv. m iš 4,62 kv. m), 4-11 (4,79 iš 11,33 kv. m), 4-10 (0,64 iš 1,52 kv. m), 4-9 (0,64 iš 1,52 kv. m), 4-8 (0,44 iš 1,05 kv. m), bendrojo naudojimo patalpų plotas 6,97 kv. m. Bendras nuomojamų patalpų bendras plotas – 30,05 kv. m).

Kauno g. 16-4, Ukmergėje
(registro Nr.: 44/1544278, unikalus Nr. 4400-2439-8994:4511, pastato pažymėjimas plane: 1B2p, plane pažymėtas patalpas: 4-3 (9,90 kv. m), su bendro naudojimo patalpomis (plotas 1,33 kv. m), bendras nuomojamų patalpų plotas 11,23 kv. m;


Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-13 09:32:25