Klausimai-atsakymai
2020-05-05
Laba diena, tamsta mere. Ačiū už viruso suvaldymą. Mes su žmona abu sunkiai sirgome šia infekcija. Kiek žinau, už profesinį susirgimą daugiau atsakingas darbdavys, negu darbuotojas. Nukentėjo daugelio organų veikla. Patyrėme sveikatos, materialinę ir nesuklysiu pasakydamas, psichinę žalą. Norėčiau paklausti, ar nekilo niekam mintis kažkiek kompensuoti šią žalą materialiai persirgusiems medikams, pasekant Trampo ir Šimašiaus iniciatyva.
Su pagarba akušerijos sk. vedėjas Algirdas Šaltinis.
Ač9ū už atsakymą.

Sveiki,

 

pirmiausia noriu pareikšti Jums ir Jūsų sutuoktinei nuoširdžią užuojautą dėl susirgimo COVID-19 infekcija. Šis klastingas virusas visus mus sulygino, per daug nesirinkdamas ir nieko nelaukdamas. Stiprybės Jums ir sveikatos! 

Savivaldybė šiuo metu neturi nei finansinių galimybių, nei teisinio pagrindo kompensuoti visiems, kurie persirgo COVID-19. 

Paprastai tokie klausimai sprendžiami darbuotojo ir darbdavio derybų bei susitarimo būdu. Nepavykus susitarti - teismo keliu. Tačiau būtini įrodymai. Savivaldybė gali tokią žalą atlyginti tik administracijos tarnautojams. 

Įstatymas reglamentuoja žalos atlyginimą susirgus profesine liga arba netekus darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo. Iš Jūsų pateikto klausimo suprantu, kad kalbama ne apie profesinę ligą ar nelaimingą atsitikimą. Todėl šiuo atveju žalos atlyginimas istatymu nėra numatytas. Pridedu nuorodą į istatymą. Žr. 4-5 str.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41666?jfwid=-7k5kwjbsj

 

Rolandas Janickas

Ukmergės rajono savivaldybės meras

2020 05 08

Atgal