UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • Kultūros paveldas

  LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

  Kultūros vertybių registras 

  Kultūros paveldo objektų stebėsena

  Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai, esantys Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje

  Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų vertybių, esančių Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas

   Naujienos

  Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas

  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas tikrina kultūros paveldo objektų būklę, t.y. parduodant kultūros paveldo objektą, objekto valdytojas apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių.

  Skyriaus vyriausiasis specialistas patikrina ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.

   

  Aprašymas interesantui

  Kultūros paveldo objekto valdytojas, vykdantis teisinį sandorį, turi kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyrių dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo ir pateikti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą parengti aktą (laisva forma);
  2. Fotofiksaciją;
  3. Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją.


  Dokumentai priimami:

  Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
  Architektūros ir urbanistikos skyriuje
  Kęstučio a. 3, Ukmergė 

  vyr. specialistė Sonata Vitaitė

  Tel. 8 (340) 60263

  s.vitaite@ukmerge.lt

   

  Kultūros paveldo objektų tvarkybos projektinių pasiūlymų rengimo tvarka

  Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

  1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

  1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);

  1.2. projektinių pasiūlymų objekto duomenys (objekto pavadinimas, adresas, unikalus registro kodas, objekto ir objekto užimamo ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;

  1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);

  1.4. projektinių pasiūlymų parengimo data (metai ir mėnuo);

  2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas projektuojamas objektas (jo buvimo vieta, vertingosios savybės ir kiti registro duomenys), paaiškinama numatoma veikla ir jos pasirinkimo koncepcija bei kaip planuojama veikla paveiks projektuojamą objektą, jo vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;

  3. nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

  4. brėžiniai, išreiškiantys užsakovo sumanymą:

  4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio (-ių) aukštų planai, jo fasadų, gatvės išklotinės ar kraštovaizdžio fotofiksacija);

  4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo objekto vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba planuojamos veiklos vieta kraštovaizdyje ir pan.);

  5. kiti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.
  Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nurodytais reikalavimais.


  Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-03 14:51:44

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]