Kompleksinės paslaugos šeimai

Projekto pavadinimas:

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-07-0002

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , priemonė  „Kompleksinės paslaugos šeimai“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2017 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

357.754,54

ES struktūrinių fondų lėšos:

357.754,54

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo).

Projekto tikslas:

Suteikti visoms šeimoms ir vaikui prieinamas multifunkcines (kompleksines) paslaugas, padėti įveikti iškilusius sunkumus bei užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos.

Projekto aprašymas:

Ugdomi ir stiprinami šeimų gebėjimai, tarpusavio santykiai - teikiamos nemokamos psichologo, teisininko, mediatoriaus paslaugos, organizuojami šeimų klubai, socialinius įgūdžius ir šeimos narių tarpusavio santykius stiprinanti veikla, teikiamos vaikų priežiūros paslaugos.

Paslaugas gali gauti visi rajono gyventojai.

 

Asmuo kontaktams:

Jolanta Vytienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60345, el. paštas   jolanta.vytienė@ukmerge.lt .

 

 

Plačiau apie vykdomas projekto veiklas


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-21 14:38:30