Kelių programa

Savivaldybės taryba 2016 m. kovo 31 d. posėdyje patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programą (toliau – Programa). Ši Programa reglamentuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbų eiliškumą ir jų nustatymo tvarką.

Programą sudaro 5 dalys:
1 dalis – Kaimo seniūnijų bazinių gyvenviečių gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai.
2 dalis – Kaimo seniūnijų gyvenviečių gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai.
3 dalis – Vietinių kelių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai.         
4 dalis – Miesto seniūnijos gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai:
4.1. dalis – Miesto seniūnijos pagrindinės (B ir aukštesnės kategorijos), pagalbinės (D kategorijos), atliekančios funkcinių ir kompozicinių ašių funkcijas, gatvės, pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai (E kategorija);
4.2. dalis – Miesto seniūnijos pagalbinės (D kategorijos) gatvės su žvyro danga, paskirstančios transporto srautus į smulkias teritorijas.
5 dalis – Saugaus eismo priemonių diegimas padidinto avaringumo vietose.   
     
Prašymus dėl savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos ateinantiems metams gali pateikti visi juridiniai ir fiziniai asmenys iki einamųjų metų spalio 1 d. Vėliau pateikti prašymai nagrinėjami kitais ateinančiais metais. Kasmet iki sausio 31 d. patikslinta programa bus teikiama Savivaldybės tarybai tvirtinti kaip ateinančių metų programa.

Vienas iš kelių (gatvių) kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbų eiliškumo  nustatymo kriterijų yra gyventojų, verslo ir kt. prisidėjimas nuosavomis lėšomis. Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistų skaičiavimu, preliminari kaina už 100 m² asfaltbetonio dangos įrengimą su pagrindais galėtų būti 4140 Eur su PVM.


Su Programos rengimo medžiaga galima susipažinti čia: 1 dalis2 dalis;  3 dalis4.1. dalis4.2. dalis.

Su 2016 m. Programa galima susipažinti ČIA.

Su 2017 m. Programa galima susipažinti ČIA.

Su 2018 m. Programa galima susipažinti ČIA.

Su 2019 m. Programa galima susipažinti ČIA.

Su 2020 m. Programa galima susipažinti ČIA.

Išsamesnė informacija teikiama savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriuje arba el. paštu: [email protected] ir telefonu: (8 340) 60324.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-20 13:43:12