Jaunimo iniciatyvų finansavimas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 13-949 patvirtintas Ukmergės rajono savivladybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašas.

Siekiama finansuoti jaunimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant būtų skatinama kryptinga, atsakinga jaunimo veikla, Ukmergės rajono jaunimo aktyvumas ir pilietiškumas, sprendžiamos jaunimo problemos, sudaromos sąlygos formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą ir stiprinama jaunimo organizacijų partnerystė.

Iniciatyvų paraiškas gali teikti Ukmergės rajone registruotos ir veiklą vykdančios jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos visus metus iki einamųjų metų spalio 1 d.
Skiriama iki 300 Eur vienai iniciatyvai.

 

Jei paraišką teikia organizacija, pridedami šie dokumentai:
* lydraštis;
* patvirtinta ir tinkamai užpildyta paraiškos forma (1 priedas, 1 egz.)
* VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
* jei paraiškėją atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
* vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (3 priedas);
* jei numatomas papildomas iniciatyvos finansavimas, pridedami tai įrodantys dokumentai.

Jei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, pridedami šie dokumentai:
* lydraštis;
* patvirtinta ir tinkamai užpildyta paraiškos forma (2 priedas, 1 egz.)
* galiojanti bendradarbiavimo sutartis su grupę globojančia organizacija / įstaiga (7 priedas);
* globojančios organizacijos / įstaigos VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
* dokumento, įrodančio, kad grupėje atstovauja pilnametis asmuo, kopija.
* grupę globojančios organizacijos / įstaigos vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti organizacijos / įstaigos vardu, pasirašyta deklaracija (3 priedas);
* jei numatomas papildomas iniciatyvos finansavimas, pridedami tai įrodantys dokumentai.
Tiek organizacija, tiek grupė gali pateikti kitus dokumentus (pvz. komercinis pasiūlymas), kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškos teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos priimamajam (Kęstučio a. 3, Ukmergė). Elektroninis (PDF) variantas siunčiamas el. paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo - Ukmergės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Mackevičienė el. p. [email protected], 63363, 8 6 11 46787.

Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma jaunimo organizacijoms (1 priedas)

Paraikšos forma neformalioms jaunimo grupėms (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

Formaliųjų kriterijų vertinimo anketa (5 priedas)

Iniciatyvos įgyvendinimo ataskaita (6 priedas)

Bendradarbiavimo sutarties forma (neformalioms jaunimo grupėms) (7 priedas)


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-29 16:51:14