Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas

Projekto pavadinimas:

Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas Nr.06.2.1-TID-R511

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , priemonė  „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2020 m.

veiklų pabaiga:

2022 m.

Projekto vertė:

361 000,00 Eur

ES struktūrinių fondų lėšos:

225 988,93 Eur

Savivaldybės lėšos:

135 011,07  Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir savivaldybės lėšos

Projekto tikslas:

Plėtoti susisiekimą Ukmergės mieste – gerinti vietinės reikšmės kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Projekto rezultatas:

Plėtoti susisiekimą Ukmergės mieste – gerinti vietinės reikšmės kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Ukmergės miesto susisiekimo infrastruktūros techninių parametrų ir saugaus eismo sąlygų gerinimo. Projekto įgyvendinimo metu numatomas žiedinės sankryžos įrengimas Žiedo ir Deltuvos gatvių sankirtoje. Bus rekonstruota sankryžos važiuojamoji dalis įrengiant vidinį žiedą, įrengiamos skiriamosios saugumo salelės, įrengti šaligatviai su perėjomis, lietaus nuotekų tinklai, kelio ženklai, vertikalus ir horizontalus gatvės ženklinimas.

Tokiu būdu projektas prisidės prie saugaus eismo organizavimo Ukmergės mieste, kokybiškos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, palankių sąlygų verslo plėtrai sudarymo.

Asmuo kontaktams:

Vaida Skinkytė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 10:55:15