Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas

Projekto pavadinimas:

Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0026

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , priemonė  „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2017 m.

veiklų pabaiga:

2020 m.

Projekto vertė:

527 746,21 Eur

Savivaldybės lėšos:

92 279,21 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir savivaldybės lėšos

Projekto tikslas:

Modernizuoti transporto infrastruktūrą Ukmergės mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą.

Projekto rezultatas:

Klaipėdos gatvės rekonstrukcijos darbai, keičiant važiuojamosios dalies asfalto dangą, įrengiant šaligatvius ir apšvietimą, eismo saugumo priemones;

Bendra rekonstruotos gatvės ilgis – 0,5 km

Asmuo kontaktams:

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 10:56:10