GATVIŲ REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE

                                             

Projektas

GATVIŲ REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE

Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0016

Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ ) ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Tikslas

Modernizuoti transporto infrastruktūrą Ukmergės mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą.

Projekto aprašymas

Projekto metu bus sutvarkyta Sodų g., kuri yra svarbi Ukmergės miestui transporto jungtis, užtikrinanti transporto srautus Kauno kryptimi, bei Paupio g. užtikrinanti transporto srautus per Vytauto g. į magistralinį kelią, jungiantį Panevėžį ir Vilnių.

Siektini rezultatai

Paupio ir Sodų gatvės rekonstrukcijos darbai, keičiant važiuojamosios dalies asfalto dangą, įrengiant šaligatvius ir apšvietimą, eismo saugumo priemonės;

Bendras rekonstruojamų gatvių ilgis - 1,4 km.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2021

Projekto vertė Eur

1 309 666,82 Eur

ES struktūrinių fondų lėšos

1 113 216,80 Eur

Savivaldybės lėšos

196 450,02 Eur

Asmuo kontaktams

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


 
 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 10:56:52