Elektroninės paslaugos

 

 


Ukmergės rajono savivaldybės teikiamos elektroninės paslaugos

portale www.epaslaugos.lt.

 

 Savivaldybių teikamų paslaugų nuorodos 

El. paslaugos pavadinimas

El. paslaugos nuoroda

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42600

ARCHYVINIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42640

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43662

SENIŪNIJOS - KITA

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42643

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42641

SENIŪNIJOS - GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43657

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43656

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43655

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGA - VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42644

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - LEDIMAI IR SUTIKIMAI, PARAMA VERSLUI IR KITIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42522

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42520

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/49620

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - ALKOHOLINIAI GĖRIMAI

Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42523

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - TABAKO GAMINIAI

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42524

VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI - REKLAMA

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42526

STATYBA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS - STATYBA

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43659

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - KOMUNALINIO ŪKIO PASLAUGOS

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42525

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - ŽEMĖS IR APLINKOS DARBAI

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43647

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - LAIDOJIMO PASLAUGOS

Leidimo laidoti išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43681

SAVIVALDYBĖS ŪKIS - TRANSPORTAS

Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43661

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43641

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43663

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43642

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43649

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43660

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43650

MOKESČIAI IR MOKESČIŲ PERMOKOS

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43658

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43645

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43653

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43680

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43652

KULTŪRA, ŠVIETIMAS IR SPORTAS

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ar sporto projektus priėmimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43644

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions

VIEŠOJI TVARKA IR RENGINIAI

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/42521

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43240

ŽEMĖS ŪKIS - ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS REGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS IR TECHNINĖ APŽIŪRA

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą.

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/44020

ŽEMĖS ŪKIS - ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ REGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43646

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43648

ŽEMĖS ŪKIS - KITOS ŽEMĖS ŪKIO PASLAUGOS

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43640

Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43654

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-08 10:35:12