Vyriausiasis specialistas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti 2019 metų Ukmergės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditus, pateikti išvadas ir rekomendacijas bei paruošti audito darbo dokumentus.

2. Atlikti veiklos plane numatytus auditus pagal kontrolieriaus pavedimus.

3. Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kad nustatytais terminais būtų įgyvendinamos rekomendacijos dėl nustatytų neatitikimų ir pažeidimų pašalinimo.

4. Vykdyti kitus Savivaldybės kontrolieriaus nurodymus ir darbus, atliekant auditus bei teminius patikrinimus.

5. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-04 11:39:05