Savivaldybės kontrolierius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Vadovaujantis teisės aktais, atlikti Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditus ir pateikti išvadas savivaldybės tarybai.

2. Sudaryti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano projektą ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais pateikti Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, ir jį patvirtinti.

3. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais atsakyti į gaunamus paklausimus, gyventojų skundus, prašymus, pranešimus dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo.

4. Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais parengti Tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitą ir pateikti savivaldybės Tarybai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 11:14:38