Diana Žeruolienė

Diana Žeruolienė,

Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos fizikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

• Atsakinga, iniciatyvi ir kūrybinga mokytoja. Domisi naujovėmis ir pritaiko jas savo darbe.
• Savo patirtimi mokytoja mielai dalinasi savo mokykloje, rajone, šalyje (Organizuotas seminaras „Fizikos mokymo diferencijavimas ir individualizavimas, naudojant skaitmenines mokymo priemones“ Ukmergės ir Kėdainių fizikos mokytojams. Skaityti pranešimai: „Interaktyvūs eksperimentai fizikos pamokose“ Respublikinėje fizikos mokytojų ir mokinių konferencijoje „Fizikos bandymai aplink mus 2016“ KTU centriniuose rūmuose; „Mokinių kompetencijų ugdymas atliekant kūrybinius darbus“ Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Fizikos naujovės ir aktualijos šiuolaikinėje mokykloje siekiant mokinių pasiekimų gerinimo“.
• Mokytoja su mokiniais nuolat dalyvauja projekte „Tyrėjų naktis“, organizuoja su projektu susijusias veiklas, išvykas.
• Rengia edukacinės išvykas moksleiviams į KTU Moksleivių laboratoriją (eksperimentų atlikimas) ir Gamtos mokslų fakultetą, VU Fizikos fakultetą, VGTU Elektronikos fakultetą bei kitur.
• Organizuoja edukacines išvykas moksleiviams į užsienį. 2014–2017 metais aplankytas Gaujos nacionalinis parkas Latvijoje, AHHA mokslo centras Tartu, Estijoje, Šiaurės Lenkija ir Gineso rekordai Kašubų krašte, Berlynas ir Heidės parkas.
• Pasižymi aktyvia veikla gimnazijoje. Ji yra elektroninio dienyno tamo.lt bei gimnazijos internetinės svetainės administratorė, gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė, gimnazijos tarybos bei vidinio įsivertinimo grupės narė, kurioje dirba su IQES online platforma.
• Mokytoja nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudama įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. 2016 metų lapkričio 6–11 dienomis mokytoja Diana Žeruolienė, kaip viena iš geriausių Lietuvos fizikos mokytojų buvo pakviesta ir dalyvavo CERN (Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija) organizuotuose mokymuose Šveicarijoje, Ženevoje.
• Dianos Žeruolienės veiklos rezultatus atspindi geri VBE informacinių technologijų ir fizikos rezultatai, mokinių laimimos prizinės vietos rajono informacinių technologijų ir fizikos olimpiadose, respublikiniuose konkursuose.
• Diana Žeruolienė yra apdovanota Ukmergės rajono savivaldybės mero padėkos raštu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu.

Kandidatūros teikėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

2017 m. gegužės 28 d. savivaldybės mero potvarkis Nr. 9-61 „Dėl apdovanojimo Mero padėkos ženklu“.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-18 11:28:35