Dokumento informacija
DĖL VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO
Priimtas 2004-08-25
 Nr.7-178.doc (3.0 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  263
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-178
Aprašymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Higienos normomis HN 44: 2003 (patvirtinta LR SAM 2003-04-08 Nr. V-201), Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Ukmergės rajono 2005 m. savivaldybės biudžete numatyti iki 45 tūkst. litų kaimo vandenviečių sanitarinių zonų įrengimui.
2. Apie priimtą sprendimą informuoti UAB „Ukmergės vandenys“.

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas 

Atgal