Dokumento informacija
DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS PATVIRTINIMO
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-247.doc (3.1 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  153
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-247
Aprašymas

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 5 punktu, 60 straipsnio 1.17 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6.2 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas kriterijų įgyvendinimo“, Ukmergės rajono taryba  n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką  (pridedama).

Savivaldybės  meras    Algirdas Kopūstas 

Atgal