Dokumento informacija
DĖL UKMERGĖS „ŠILO“ VIDURINĖS MOKYKLOS ETATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO, TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO IR BASEINO ADMINISTRAVIMO
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-249.doc (3.9 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  157
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-249
Aprašymas

Siekdama užtikrinti „Šilo“ vidurinės mokyklos baseino eksploataciją, optimalų panaudojimą  ir   administravimą, Ukmergės  rajono  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a:
1. Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. 7-188 ,,Dėl Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos etatų sąrašo papildymo ir  baseine teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo”.
2. Pavesti Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos direktoriui Leonui Žukliui administruoti plaukimo baseiną. 
3. Patvirtinti Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos plaukimo baseine teikiamų paslaugų įkainius (1 priedas).
4.  Rekomenduoti Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos direktoriui papildyti mokyklos etatų sąrašą  (2 priedas).
5. Įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją organizuoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių atvežimą į plaukimo pamokas ,,Šilo“ vidurinės mokyklos baseine.
6. Įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administraciją iki 2005 m. gruodžio 31 d. išanalizuoti Ukmergės ,,Šilo“ vidurinės mokyklos baseino veiklą ir teikti siūlymus dėl tolimesnės veiklos tvarkos.
 
Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas      

 

Atgal