UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • Dokumento informacija
  DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-08-25 SPRENDIMO NR. 7-184 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
  Priimtas 2004-11-03
   Nr.7-220.doc (8.4 kb) 
  Dokumentą parsisiuntė  292
  Katalogas Tarybos sprendimai
  Tipas Sprendimai
  Dokumento numeris Nr.7-220
  Aprašymas

  Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
  1. Iš dalies pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  2004-08-25  sprendimo Nr. 7-184  „Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo“  2, 5.1, 5.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 13.3, 21, 22, 23  punktus ir juos išdėstyti taip:
  „ 2. Savivaldybės turtas gali būti:
  2.1. ilgalaikis materialusis;
  2.2. nematerialusis;
  2.3. finansinis;
  2.4  trumpalaikis materialusis.“
  „5.1. Sprendimą perduoti turtą panaudos subjektams priima savivaldybės administracijos direktorius. Sprendime nurodomas sutarties terminas, taip pat asmuo, įgaliotas pasirašyti panaudos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.”
  “5.3. Savivaldybės atsakingas administracijos padalinys kasmet patikslina nenaudojamų pastatų, patalpų, statinių sąrašą. Nenaudojami pastatai, patalpos, statiniai, nereikalingi savivaldybės ir turto valdytojo funkcijoms vykdyti, įstatymų nustatyta tvarka įtraukiami į privatizuojamų objektų sąrašą ,išnuomojami ar suteikiami panaudai įstatymų nustatytiems juridiniams asmenims.
  Sprendimą leisti išnuomoti negyvenamąsias patalpas ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą priima savivaldybės administracijos direktorius, o turto valdytojai jį nuomoja, vadovaudamiesi sprendime  nustatyta tvarka ir sąlygomis. Turto nuomos sutartį  bei perdavimo-priėmimo aktą  pasirašo turto valdytojai.”
  “7. Pagal mainų sutartį savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos turi teisę, esant Tarybos sutikimui, perleisti viena kitai joms patikėjimo teise priklausantį lygiavertį (besiskiriantį iki 10 proc. vertės) nekilnojamąjį turtą, jeigu šis reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.”
  “7.1. Pagal mainų sutartį savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos turi teisę, esant Tarybos sutikimui, perleisti kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims patikėjimo teise valdomą lygiavertį (iki 5 procentų besiskiriantį) nekilnojamąjį turtą, jeigu įsigyjamas pagal mainų sutartį turtas reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.”
  “7.2. Sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto mainų priima savivaldybės Taryba, kai viena iš mainų sutarties šalių yra savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos, patikėjimo teise valdančios savivaldybės turtą, o kita- juridiniai ar fiziniai asmenys”.
  “7.3. Sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, išskyrus nekilnojamąjį, mainų priima savivaldybės administracijos direktorius – jei abi mainų sutarties šalys yra savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos, patikėjimo teise valdančios savivaldybės turtą.”
  “7.4. Mainomas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kai viena iš sutarties šalių yra savivaldybės įmonė, įstaiga ar organizacija, o kita – kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, įvertinamas taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus turto vertinimo metodus, tačiau mainų sutarties šalių turtas turi būti vertinamas tuo pačiu metodu. Mainomo turto vertės skirtumas  atlyginamas pinigais.”
  “7.5. Savivaldybės turto investavimas – tai savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, kaip įnašo perdavimas  steigiamai viešajai įstaigai, UAB, taip pat šio turto perdavimas didinant viešosios įstaigos  arba  akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, jei savivaldybė yra jų akcininkė ar dalininkė. Gali būti investuojami pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, bei nematerialusis turtas.”
  “7.6. Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima savivaldybės Taryba.”
   “7.7. Savivaldybė gali turtą investuoti, įsigydama steigiamos  arba didinančios įstatinį kapitalą akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų, kurios visuotiniame akcininkų susirinkime savivaldybei suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų.”
  “13.3. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, t.y. kai laukiamos įplaukos pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;”
  “21. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti savivaldybės nuosavybėje esantis nekilnojamas turtas iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai taip pat šios tvarkos II dalies 4.4. punkte nurodytiems asmenims, perduodamas laikantis šių nuostatų.”
  “22. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma nekilnojamojo turto perdavimo ir perėmimo komisija, į kurios sudėtį įeina abiejų šalių ir savivaldybės administracijos atstovai. Turto apžiūrą organizuoja turto priėmėjas. Komisija įvertina turto būklę ir surašo turto apžiūros pažymą ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.”
  “23. Teikiant savivaldybės Tarybai projektą perduoti savivaldybės nuosavybėje esantį nekilnojamą turtą,  naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turi būti pridėta:
  - turto perėmėjo sutikimas priimti turtą;
  - turto apžiūros pažyma su perduodamo turto sąrašu, jei perduodami keli objektai;
  - nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos.”
  2. Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004-08-25 sprendimą Nr. 7-184 „Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo“ 7.8 punktu ir jį išdėstyti taip:
  „7.8. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais  savivaldybės Tarybos sprendimu. Nematerialusis, finansinis ir materialusis trumpalaikis savivaldybės turtas negali būti įkeistas.”

  Savivaldybės meras             Algirdas Kopūstas


  Atgal

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]