UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • Dokumento informacija
  DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-12-19 SPRENDIMO NR. 7-96 ,, DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS” DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
  Priimtas 2004-12-15
   Nr.7-256.doc (5.1 kb) 
  Dokumentą parsisiuntė  143
  Katalogas Tarybos sprendimai
  Tipas Sprendimai
  Dokumento numeris Nr.7-256
  Aprašymas

  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 751 ,, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  Iš dalies pakeisti ir papildyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2003-12-19 sprendimu Nr. 7-96 patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
  ,,11. Savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo ir sutaupytų asignavimų panaudojimo tvarka:
  11.1. Asignavimų valdytojai, raštu informavę Finansų skyrių, turi teisę biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, keisti jų vadovaujamai įstaigai patvirtintų biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, neviršydami patvirtintų tam tikrai programai ir funkcijai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų ir bendros asignavimų sumos programai vykdyti paskirstymą ketvirčiais.
  11.2. Asignavimų valdytojai keičia biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, jei keičiama suma sudaro ne mažiau kaip 0,1 tūkst. Lt.
  11.3. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija gali būti naudojama šiuo eiliškumu:
  11.3.1. kreditoriniam įsiskolinimui (suėjus sumokėjimo terminui) dengti, išskyrus kreditorinį įsiskolinimą už šildymą pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą nuomos sutartį;
  11.3.2. kitoms išlaidoms ir turtui įsigyti, išskyrus transporto priemonių įsigijimą.
  11.4. Asignavimų valdytojai, asignavimus išlaidoms pakeitę pagal ekonominę klasifikaciją arba sutaupytus asignavimus panaudoję turtui įsigyti, atitinkamai tikslina sąmatas.
  11.5. Finansų skyrius pagal asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų vykdymo ataskaitų duomenis ruošia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą:
  11.5.1. dėl netekusių tikslinės paskirties savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymo;
  11.5.2. dėl sutaupytų specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti sumų perskirstymo kitoms savivaldybės biudžeto reikmėms.”

  Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas

   

  Atgal

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]