Dokumento informacija
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-09-29 SPRENDIMO NR. 7-190 ,,DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, GRUPIŲ IR UGDYTINIŲ SKAIČIAUS 2004-2005 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ 4 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-243.doc (3.3 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  116
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-243
Aprašymas

Atsižvelgdama į Ukmergės sporto mokyklos prašymą ir siekdama užtikrinti „Šilo“ vidurinės mokyklos  baseino  optimalų panaudojimą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Ukmergės sporto mokyklai nuo 2005 m. sausio 1 d. komplektuoti dvi plaukimo grupes.
2. Iš dalies pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-190 ,,Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų klasių komplektų, grupių ir ugdytinių skaičiaus 2004-2005 mokslo metams patvirtinimo“  4 priedą ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).  

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas

Atgal