Dokumento informacija
DĖL UKMERGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ UGDYTINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO
Priimtas 2004-08-19
 Nr.7-168.doc (3.7 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  208
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-168
Aprašymas

Atsižvelgdama  į Darbo grupės  dėl  Ukmergės  rajono  savivaldybės  tarybos 2004-02-25 sprendimo Nr. 7-38 vykdymo išvadas „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų ugdytinių maitinimo paslaugų teikimo“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Grigorijų Malčanovą ir  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, l. e. direktoriaus pareigas, Klavdiją Stepanovą vesti derybas su UAB „Smulkus urmas“ dėl bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių maitinimo paslaugų teikimo ir papildomų susitarimų pasirašymo.
2. Įpareigoti savivaldybės  administracijos direktoriaus pavaduotoją, l. e. direktoriaus pareigas,  Klavdiją Stepanovą pateikti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. posėdžiui papildomų susitarimų projektus.
Ugdytinių maitinimo paslaugas nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. teikia UAB „Smulkus urmas“,  pasirašius reikiamus papildomus susitarimus.

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas

Atgal