Dokumento informacija
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VIEŠIESIEMS DARBAMS APSKAIČIAVIMO IR SKYRIMO TVARKOS
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-257.doc (3.1 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  140
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-257
Aprašymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 169 ,,Dėl viešųjų darbų atlikimo tvarkos patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1K-268 patvirtinta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodika, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimų viešiesiems darbams apskaičiavimo ir skyrimo tvarką (pridedama).

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas 

 

Atgal