Dokumento informacija
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-245.doc (3.2 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  148
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-245
Aprašymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 str. 2, 3 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. ISAK – 1879 patvirtinta Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti mokinių  priėmimo į Ukmergės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarką (pridedama).

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas

 

Atgal