Dokumento informacija
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
Priimtas 2004-07-28
 Nr.7-154.doc (2.8 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  260
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-154
Aprašymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų patvirtinimo“18 straipsniu, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarką (pridedama).

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas 

Atgal