Dokumento informacija
DĖL MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS 2005 M.
Priimtas 2004-11-03
 Nr.7-225.doc (2.8 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  203
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-225
Aprašymas

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministerijos  2004-07-30 raštu  Nr. 2D-(12.52)-3421 „Dėl 2005 m. melioracijos darbų sąrašo“, Ukmergės  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti 2005 m. melioracijos darbų programą (pridedama).
 
Savivaldybės meras        Algirdas Kopūstas

Atgal