Dokumento informacija
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PIRKIMŲ TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Priimtas 2004-03-31
 Nr.7-55.doc (3.2 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  210
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-55
Aprašymas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Ukmergės rajono  savivaldybės administracijos pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką taisykles (pridedama).
2. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-30 sprendimą Nr. 7-17 „Dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių patvirtinimo” laikyti netekusiu galios.
3. Rekomenduoti Ukmergės rajono biudžetinėms įstaigoms vadovautis šiomis taisyklėmis, rengiant savo įstaigos pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, taisykles.

Savivaldybės merė    Janina Akstinavičienė

Atgal