Dokumento informacija
DĖL SUTIKIMO PERIMTI PASTATUS, ESANČIUS SMETONOS G. 6, UKMERGĖJE
Priimtas 2004-12-15
 Nr.7-262.doc (3.5 kb) 
Dokumentą parsisiuntė  121
Katalogas Tarybos sprendimai
Tipas Sprendimai
Dokumento numeris Nr.7-262
Aprašymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo  ir   disponavimo  juo įstatymo  6  straipsnio  2  punktu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2004-12-02 raštu Nr. 12-01-11-5421 “Dėl Lietuvos kariuomenės pastatų Ukmergėje perdavimo”, Ukmergės rajono savivaldybės taryba,  n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti, kad Ukmergės rajono savivaldybės  nuosavybėn būtų perduoti buvę karinio miestelio, esančio Smetonos g. 6, Ukmergėje, pastatai bei kiti Lietuvos kariuomenės pastatai Ukmergėje - garažai, štabo pastatas ir bendrabutis.
2. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių Juozą Varžgalį pasirašyti 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus.
3. Laikyti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004-06-23 sprendimą Nr. 7-122 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio A.Smetonos g. 6, Ukmergėje“.

Savivaldybės meras    Algirdas Kopūstas

 

Atgal