Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

 

 

Projektas

Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)

Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0005

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

Finasavimo šaltinis

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Sanglaudos fondo lėšos) iir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Tikslas

Sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti patobulinta infrastruktūrą Ukmergės rajone.

Siektini rezultatai

I etapu įrengtos 43 antžeminės konteinerių aikštelės ir įsigyti 265 rūšiavimo ir mišrių atliekų konteineriai (26 aikštelės įrengiamos Ukmergės mieste, 3 rajone ir 14 sodų bendrijose).

II etapu iki 2020 m. pabaigos planuojama įrengti 24 naujas aikšteles, rekonstruoti 21 esamą aikštelę ir papildomai įsigyti 409 rūšiavimo ir mišrių komunalinių atliekų konteinerių.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2020

Projekto vertė Eur

550 628,70

Sanglaudos fondo lėšos, Eur

468 033,94

Savivaldybės lėšos, Eur

82 594,76

Asmuo kontaktams:

Lina Kasmauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60345, el. paštas  [email protected]


 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-14 14:28:52