Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Dalė Steponavičienė
Tel.: (8 340) 60313, 8 682 30707
El. paštas: d.steponaviciene@ukmerge.lt
Kab.: 14


Pagrindinės funkcijos 

1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir nurodymus, Savivaldybės tarybos sprendimais ar kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, padeda savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti savivaldybės administracijos darbą.

2. Kontroliuoja ir teikia informaciją direktoriui ir merui apie Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą savivaldybėje.

3. Kontroliuoja savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl priemonių šioms rekomendacijoms vykdyti.

4. Koordinuoja nevyriausybinių organizacijų ir kaimo bendruomenių veiklą, kaimo plėtros sritį.

5. Kuruoja šias savivaldybės administracijos veiklos sritis: investicijų ir užsienio ryšių,   sveikatos ir socialinės paramos, švietimo, kultūros ir sporto, vaiko teisių apsaugos.

6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

7. Atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių. Direktoriaus pavadavimas įforminamas savivaldybės mero potvarkiu.

Gyvenimo aprašymas


Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 08:59:09