Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-12-15   
 DĖL BENDROJO LAVINIMO BEI IKIMOKYKLINĖS IR NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOS DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO 2004-12-15   
 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-12-15   
 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKA. 2004-12-15   
 DĖL UKMERGĖS „ŠILO“ VIDURINĖS MOKYKLOS ETATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO, TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO IR BASEINO ADMINISTRAVIMO 2004-12-15   
 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VIEŠIESIEMS DARBAMS APSKAIČIAVIMO IR SKYRIMO TVARKOS 2004-12-15   
 DĖL SUTIKIMO PERIMTI PASTATUS, ESANČIUS SMETONOS G. 6, UKMERGĖJE 2004-12-15   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-02-11 SPRENDIMO NR. 7-10 DALINIO PAKEITIMO 2004-12-15   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-09-29 SPRENDIMO NR. 7-190 ,,DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, GRUPIŲ IR UGDYTINIŲ SKAIČIAUS 2004-2005 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ 4 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO 2004-12-15   
 DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS ŠEIMOMS, NAMUOSE AUGINANČIOMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ IR GYVENANČIOMS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-12-15   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-12-19 SPRENDIMO NR. 7-96 ,, DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS” DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2004-12-15   
 DĖL VISUOMENINIO MERO PATARĖJO 2004-11-03   
 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-11-03   
 DĖL MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS 2005 M. 2004-11-03   
 DĖL PRITARIMO UKMERGĖS AUTOMOBILIŲ-MOTOCIKLŲ SPORTO KLUBO VEIKLOS PROGRAMAI 2004-11-03   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-08-25 SPRENDIMO NR. 7-184 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2004-11-03   
 DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI CIVILINĖMIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-11-03   
 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-08-25   
 DĖL VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO 2004-08-25   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ UGDYTINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO 2004-08-19   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOTEKŲ FILIALO UŽDARYMO 2004-07-28   
 DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-07-28   
 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE 2004-03-31   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PIRKIMŲ TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2004-03-31   
 UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS 2004-02-25   
 UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 2003-09-10   
<< 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77