Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Vidiškių) 2005-03-23   
 DĖL MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Pabaisko) 2005-03-23   
 DĖL MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Siesikų) 2005-03-23   
 DĖL MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Pašilės) 2005-03-23   
 DĖL MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Dukstynos) 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. 7-32 "DĖL UKMERGĖS RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ IR FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-11-03 SPRENDIMO NR. 7-224 "DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-09-10 SPRENDIMO NR. 7-48 „DĖL SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ VIENIŠŲ ASMENŲ PRIPAŽINIMO, ATLEIDŽIANT NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-03-23   
 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO 2005-02-02   
 DĖL GATVĖS PAVADINIMO 2005-02-02   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO 2005-02-02   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO 2005-02-02   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS STRATEGIJOS 2005-2010 METAMS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS PLANO 2005 METAMS PATVIRTINIMO 2005-01-19   
 DĖL BUVUSIO KINO TEATRO „DRAUGYSTĖ“ PERSPEKTYVŲ 2005-01-19   
 DĖL GLOBOS PINIGŲ MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-01-19   
 DĖL VISUOMENINĖS TARYBOS PRIE UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO SUDARYMO IR ŠIOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-01-19   
 DĖL UKMERGĖS „ŠILO“ VIDURINĖS IR UKMERGĖS RAJONO DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-01-19   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-11-12 SPRENDIMO NR. 7-71 „DĖL PRIVAČIOS ŽEMĖS MOKESČIŲ IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ“ DALINIO PAKEITIMO 2005-01-19   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO 2005-01-19   
 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO UKMERGĖS RAJONO BALELIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2005-01-19   
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO MOTINOMS, PAGIMDŽIUSIOMS, IŠAUGINUSIOMS IR GERAI IŠAUKLĖJUSIOMS SEPTYNIS IR DAUGIAU VAIKŲ 2005-01-19   
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO MOTINOMS, PAGIMDŽIUSIOMS, IŠAUGINUSIOMS IR GERAI IŠAUKLĖJUSIOMS SEPTYNIS IR DAUGIAU VAIKŲ 2005-01-19   
 DĖL VŠĮ UKMERGĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PERTVARKYMO 2004-12-29   
 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UKMERGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS 2004-12-29   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMO NR. 7-136 „DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2004-12-29   
 DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO, PANAUDOJANT VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS, BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO 2004-12-29   
 DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE, PANAUDOJANT VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS, MAITINIMO NORMŲ PATVIRTINIMO 2004-12-29   
 DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO 2005 METAIS 2004-12-15   
<< 1 ... 73 74 75 76 77 >>