Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL FORMALAUS ŠVIETIMO PROGRAMŲ RAJONO MOKYKLOSE 2005-04-27   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2005 - 2012 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO LAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BEI SKYRIŲ LAIKINO UŽDARYMO 2005-04-26   
 DĖL TIKSLINĖS UKMERGĖS RAJONO MOKYKLŲ, SIEKIANČIŲ GIMNAZIJOS STATUSO, RĖMIMO PROGRAMOS 2005-2012 METAMS 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS „ŠILO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-75) 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-04-30 SPRENDIMO NR. 7-10 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ“ PAKEITIMO 2005-04-26   
 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-01-19 SPRENDIMO NR. 7-7 „DĖL VISUOMENINĖS TARYBOS PRIE UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO SUDARYMO IR ŠIOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO 2005-04-26   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-03-31 SPRENDIMO NR. 7-68 ,,DĖL ĮMOKŲ UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE SURINKIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO 2005-03-23   
 DĖL KOMISIJOS SP UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“, UAB „ŠVENTUPĖ“ IR UAB „DAINAVOS ENERGETIKA“ ŠILUMOS ŪKIŲ MODERNIZAVIMO IR RENOVACIJOS SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMUI KONTROLIUOTI DARBO REGLAMENTO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR ŠIOS TARYBOS NUOSTATŲ BEI UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-56) 2005-03-23   
 DĖL PROJEKTO „UŽUGIRIO DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO 2005-03-23   
 DĖL NERIES UPĖS BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I-OJO ETAPO GALIMYBIŲ STUDIJOJE NUMATYTŲ INVESTICIJŲ IR DARBŲ APIMČIŲ PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL VALSTYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SKYRIMO 2005-03-23   
 DĖL DALYVAVIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS 2005 METAIS KONKURSE 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO 2005-04-05 ŠAUKIAMAME UAB "DAINAVOS ENERGETIKA" VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME 2005-03-23   
 DĖL MOKESČIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ARCHYVO TEIKIAMAS PASLAUGAS 2005-03-23   
 DĖL UAB „TELE 2“ MOBILIOJO RYŠIO BAZINIŲ STOČIŲ IŠDĖSTYMO UKMERGĖS RAJONE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO 2005-03-23   
 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ 2005-03-23   
 DĖL MOKSLEIVIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE UKMERGĖS RAJONE METODIKOS PATVIRTINIMO 2005-03-23   
 DĖL UAB UKMERGĖS VAISTINĖS AKCIJŲ PAKETO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR UKMERGĖS RAJONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ BENDRIJOS SUSITARIMO 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO 2005-03-31 ŠAUKIAMAME UAB "UKMERGĖS ŠILUMA" NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME 2005-03-23   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-04-30 SPRENDIMO NR. 7-8 "DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" DALINIO PAKEITIMO 2005-03-23   
 DĖL MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Žemaitkiemio) 2005-03-23   
<< 1 ... 72 73 74 75 76 77 >>