UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • Katalogo ir tipo pasirinkimas
       Dokumentų paieška
  Dokumentų sąrašas
  Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
   DĖL PRITARIMO PARAIŠKAI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI – PROJEKTO „UKMERGĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS IR UŽIMTUMO DIENOS CENTRAS NEĮGALIESIEMS“ ĮGYVENDINIMUI 2005-08-17   
   DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-08-17   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO 2005-09-09 ŠAUKIAMAME LIKVIDUOJAMOS UAB „DAINAVOS ENERGETIKA“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME 2005-08-17   
   DĖL MOKINIŲ IŠ MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIŲ ŠEIMŲ APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS MOKINIO REIKMENIMIS 2005-08-17   
   DĖL SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 2005-08-17   
   DĖL TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-30   
   DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LĖNO EŽERO POLDERINĖS SISTEMOS REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI 2005-06-29   
   DĖL PRITARIMO PROJEKTO „UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR JOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI 2005-06-29   
   DĖL UKMERGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO ,,VYTURĖLIS” NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-06-29   
   DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS DAILĖS MOKYKLĄ IR Į UKMERGĖS MUZIKOS MOKYKLĄ TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ PROJEKTO 2005-2006 M.M. PATVIRTINIMO 2005-06-29   
   DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SPORTO MOKYKLĄ TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
   DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO UKMERGĖS RAJONO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE 2005-06-29   
   DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
   DĖL TURTO PARDAVIMO (NR. 7-123) 2005-06-29   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS MIŠKŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO 2005-06-29   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-02-02 SPRENDIMO NR. 7-23 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-06-29   
   DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTO „DOKUMENTACIJOS RENGIMAS ES STRUKTŪRINIAMS FONDAMS SIEKIANT GERINTI IR PLĖSTI TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRĄ UKMERGĖS RAJONE, MAŽINTI NEIGIAMĄ TRANSPORTO POVEIKĮ APLINKAI BEI KURTI VERSLUI PALANKIĄ APLINKĄ“ ĮGYVENDINIMUI 2005-06-29   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO BALELIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-05-28   
   DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO UKMERGĖS RAJONO BALELIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2005-05-25   
   DĖL UAB ,,UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS” NEREIKALINGO IR NENAUDOJAMO ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NE SAVIVALDYBĖS PAVALDUMO ĮSTAIGOMS 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-83) 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, GRUPIŲ IR UGDYTINIŲ SKAIČIAUS 2005-2006 M. M. PROJEKTO PATVIRTINIMO 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS UŽUPIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-05-25   
   DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS IR 2005 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-11-12 SPRENDIMO NR. 7-71 „DĖL PRIVAČIOS ŽEMĖS MOKESČIŲ IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ“ PAPILDYMO 2005-05-25   
   DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-09-10 SPRENDIMO NR. 7-46 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ, IŠNUOMOTĄ NE AUKCIONO BŪDU, TARIFŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-05-25   
  << 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 >> 

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]