Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL PRITARIMO PARAIŠKAI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI – PROJEKTO „UKMERGĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS IR UŽIMTUMO DIENOS CENTRAS NEĮGALIESIEMS“ ĮGYVENDINIMUI 2005-08-17   
 DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-08-17   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMO 2005-09-09 ŠAUKIAMAME LIKVIDUOJAMOS UAB „DAINAVOS ENERGETIKA“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME 2005-08-17   
 DĖL MOKINIŲ IŠ MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIŲ ŠEIMŲ APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS MOKINIO REIKMENIMIS 2005-08-17   
 DĖL SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 2005-08-17   
 DĖL TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-30   
 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LĖNO EŽERO POLDERINĖS SISTEMOS REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI 2005-06-29   
 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR JOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI 2005-06-29   
 DĖL UKMERGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO ,,VYTURĖLIS” NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-06-29   
 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS DAILĖS MOKYKLĄ IR Į UKMERGĖS MUZIKOS MOKYKLĄ TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ PROJEKTO 2005-2006 M.M. PATVIRTINIMO 2005-06-29   
 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS SPORTO MOKYKLĄ TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
 DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO UKMERGĖS RAJONO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE 2005-06-29   
 DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
 DĖL TURTO PARDAVIMO (NR. 7-123) 2005-06-29   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS MIŠKŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS PATVIRTINIMO 2005-06-29   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO 2005-06-29   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-02-02 SPRENDIMO NR. 7-23 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-06-29   
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTO „DOKUMENTACIJOS RENGIMAS ES STRUKTŪRINIAMS FONDAMS SIEKIANT GERINTI IR PLĖSTI TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRĄ UKMERGĖS RAJONE, MAŽINTI NEIGIAMĄ TRANSPORTO POVEIKĮ APLINKAI BEI KURTI VERSLUI PALANKIĄ APLINKĄ“ ĮGYVENDINIMUI 2005-06-29   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO BALELIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-05-28   
 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO UKMERGĖS RAJONO BALELIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2005-05-25   
 DĖL UAB ,,UKMERGĖS BUTŲ ŪKIS” NEREIKALINGO IR NENAUDOJAMO ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMO TAISYKLIŲ 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NE SAVIVALDYBĖS PAVALDUMO ĮSTAIGOMS 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-83) 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, GRUPIŲ IR UGDYTINIŲ SKAIČIAUS 2005-2006 M. M. PROJEKTO PATVIRTINIMO 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS UŽUPIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-05-25   
 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS IR 2005 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-11-12 SPRENDIMO NR. 7-71 „DĖL PRIVAČIOS ŽEMĖS MOKESČIŲ IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ“ PAPILDYMO 2005-05-25   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-09-10 SPRENDIMO NR. 7-46 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ, IŠNUOMOTĄ NE AUKCIONO BŪDU, TARIFŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-05-25   
<< 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 >>