Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL UKMERGĖS MIESTO IR RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO 2005-09-28   
 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAPILDOMO DARBO KRŪVIO 2005-09-28   
 DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS 2005-09-28   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ DARBO APMOKĖJIMO 2005-09-28   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, GRUPIŲ IR UGDYTINIŲ SKAIČIAUS 2005-2006 M. M. PATVIRTINIMO 2005-09-28   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ 2005-2006 M.M. PATVIRTINIMO 2005-09-28   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO 2005-09-28   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS PRIE UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO 2005-09-28   
 DĖL PROJEKTŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-09-28   
 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KŪNO KULTŪROS MOKOMOSIOS BAZĖS ATNAUJINIMAS UKMERGĖS SENAMIESČIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE“ ĮGYVENDINIMUI 2005-09-28   
 DĖL PASTATO, ESANČIO VYTAUTO G. 103, PERDAVIMO UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2005-09-28   
 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PAPILDYMO 2005-09-28   
 DĖL TURTO PERĖMIMO 2005-09-28   
 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ 2005-09-28   
 DĖL TURTO PERĖMIMO 2005-09-28   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-157) 2005-09-28   
 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VLADO ŠLAITO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR UKMERGĖS RAJONO TARYBOS 2002-11-06 SPRENDIMO NR. 7-61 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJO BILIETO IR TEIKIAMŲ GYVENTOJAMS PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO“ PAPILDYMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-09-28   
 DĖL VLADO ŠLAITO VARDO SUTEIKIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI 2005-09-28   
 DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE, PANAUDOJANT VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS, MAITINIMO NORMŲ PATVIRTINIMO 2005-08-30   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-156) 2005-08-30   
 DĖL VŠĮ UKMERGĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LIKVIDAVIMO TERMINO PAKEITIMO 2005-08-17   
 DĖL UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 2005-08-17   
 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ KAINŲ PATVIRTINIMO 2005-08-17   
 DĖL UAB UKMERGĖS VAISTINĖS AKCIJŲ PAKETO PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS PATVIRTINIMO 2005-08-17   
 DĖL ŽUVŲ GATVĖS SU PRIEIGOMIS UKMERGĖS SENAMIESTYJE TYRIMO IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ PROJEKTO KOREKTŪROS 2005-08-17   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ITALIJOS COLOGNO AL SERIO SAVIVALDYBĖS SUTARTIES 2005-08-17   
 DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO 2005-08-17   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-01-19 SPRENDIMO NR. 7-19 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-08-17   
 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO BEI TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS REČIONIŲ GYVENVIETĖJE (GYVENVIETĖJE IKI 500 GYVENTOJŲ)“ ĮGYVENDINIMUI 2005-08-17   
 DĖL GARANTIJŲ LIMITO PADIDINIMO IR GARANTIJOS SUTEIKIMO PASKOLAI 2005-08-17   
<< 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 >>