Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL AUDITO ĮMONIŲ IŠRINKIMO 2005-11-09   
 DĖL DNSB „ATEITIS“ PASTATO BUTŲ AUTONOMINIO ŠILDYMO BŪDO ĮGYVENDINIMO TERMINO ATIDĖJIMO 2005-11-09   
 DĖL BENDROJO LAVINIMO BEI IKIMOKYKLINĖS IR NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOS DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ DALINIO PAKEITIMO 2005-11-09   
 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ PAGAL PATEIKTUS PRAŠYMUS 2005-11-09   
 DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ NEPILNAMEČIUS VAIKUS, APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-11-09   
 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-11-09   
 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS UKMERGĖJE“ 2005-11-09   
 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr.7-208) 2005-11-09   
 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr.7-207) 2005-11-09   
 DĖL VERSLUI REIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-02-02 SPRENDIMO NR. 7-23 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-11-09   
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS „ŠILO“ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS VIDURINĖS IR UKMERGĖS RAJONO TAUJĖNŲ, VEPRIŲ, ŽELVOS VIDURINIŲ BEI BALELIŲ, JAKUTIŠKIŲ, LYDUOKIŲ, REČIONIŲ IR ŠEŠUOLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-11-09   
 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS UKMERGĖS AUTOBUSŲ PARKO KELEIVIŲ VEŽIMO ATOBUSAIS MIESTO IR PRIEMIESČIO MARŠRUTAIS TARIFŲ PATVIRTINIMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS DALINIO PAKEITIMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS VALSTYBĖS TARNYBOS SANTYKIŲ 2005-11-09   
 DĖL UAB „UKMERGĖS ENERGIJA“ REORGANIZAVIMO 2005-11-09   
 DĖL TURTO PERĖMIMO(Nr.7-197) 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-03-23 SPRENDIMO NR.7-38 “DĖL MOKSLEIVIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M.BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr.7-192) 2005-11-09   
 DĖL TURTO PERĖMIMO (Nr. 7-191) 2005-11-09   
 DĖL TURTO PERĖMIMO (Nr.7-190) 2005-11-09   
 DĖL UAB ,,VAATC“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO 2005-11-09   
 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „UKMERGĖS MIESTO GATVIŲ REKONSTRUKCIJA, SIEKIANT TOBULINTI EISMO SĄLYGAS, DIDINTI EISMO SAUGUMĄ IR MAŽINTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI“ ĮGYVENDINIMUI 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-08-17 SPRENDIMO Nr. 7-145 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO BEI TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS REČIONIŲ GYVENVIETĖJE (GYVENVIETĖJE IKI 500 GYVENTOJŲ)“ ĮGYVENDINIMUI“ PAPILDYMO 2005-11-09   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr.7-183) 2005-10-21   
 DĖL TURTO PERĖMIMO (Nr. 7-185) 2005-10-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-02-25 SPRENDIMO NR. 7-44 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS“ DALINIO PAKEITIMO 2005-10-21   
 DĖL UKMERGĖS SENAMIESČIO IR UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-09-28   
<< 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 >>