Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-09-10 SPRENDIMO NR. 7-46 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ, IŠNUOMOTĄ NE AUKCIONO BŪDU, TARIFŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. 7-32 “DĖL UKMERGĖS RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ IR FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVARKOS NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-242) 2005-12-30   
 DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŠILUMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ 2005-12-30   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-09-28 SPRENDIMO NR.7-177 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAPILDOMO DARBO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-12-30   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. 7-215) 2005-12-21   
 DĖL LEIDIMŲ PARDAVINĖTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS DALINIO PAKEITIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO KULTŪROS IR APLINKOS TVARKYMO FONDO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 2005-12-21   
 DĖL VERSLO INFORMACIJOS CENTRO TARYBOS SUDARYMO 2005-12-21   
 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 2005-12-21   
 DĖL VISUOMENINĖS TARYBOS PRIE UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO SUDĖTIES PAKEITIMO 2005-12-21   
 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 7-224) 2005-12-21   
 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIPAŽINIMO NEGYVENAMOMIS 2005-12-21   
 DĖL TURTO PERĖMIMO 2005-12-21   
 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO 2005-12-21   
 DĖL TURTO PERDAVIMO (Nr. 7-229) 2005-12-21   
 DĖL NEEILINIO UAB „DAINAVOS ENERGETIKA“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ŠIOS TARYBOS SUDARYMO 2005-12-21   
 DĖL PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS IR UKMERGĖS JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2005-12-21   
 DĖL SPECIALIOJO PLANO TIKSLINIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO 2005 M. MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATIKSLINIMO 2005-12-21   
 DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO 2006 METAIS 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-10-21 SPRENDIMO NR. 7-181 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-02-25 SPRENDIMO NR. 7-44 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-09-28 SPRENDIMO NR. 7-176 “DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS“ DALINIO PAKEITIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-09-28 SPRENDIMO NR.7-174 “DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, GRUPIŲ IR UGDYTINIŲ SKAIČIAUS 2005-2006 M.M. PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-12-21   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-02-02 SPRENDIMO NR. 7-23 „DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2005-12-21   
 DĖL ĮSIPAREIGOJIMO SKIRTI LĖŠAS „ŠILO“ VIDURINĖS MOKYKLOS REKONSTRUKCIJAI 2005-12-07   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO (2005-12-07) 2005-12-07   
<< 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 77 >>