Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 DĖL VALSTYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SKYRIMO (2006-02-22 Nr. 7-27) 2006-02-22   
 DĖL ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 2006-02-22   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-09-28 SPRENDIMO NR.7-177 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAPILDOMO DARBO“ DALINIO PAKEITIMO 2006-02-22   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO 2006-02-22   
 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS 2006-02-22   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS BEI 2006 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO 2006-02-22   
 DĖL UKMERGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO ,,VYTURĖLIS” NUOSTATŲ PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO 2006-02-22   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR 2006 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO 2006-02-22   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SUDARYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2006-02-08   
 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ MAINŲ 2006-02-08   
 DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2006-02-08   
 DĖL NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) TVARKOS PATVIRTINIMO 2006-02-08   
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2006-02-08   
 DĖL SUTIKIMO PRIIMTI TURTĄ 2006-02-08   
 DĖL TURTO PARDAVIMO 2006-02-08   
 DĖL TURTO PERĖMIMO (Nr. 7-9) 2006-02-08   
 DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ PAGAL PATEIKTUS PRAŠYMUS 2006-02-08   
 DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-02-25 SPRENDIMO NR. 7-27 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ MOKĖJIMO TERMINŲ IR SĄLYGŲ“ PAPILDYMO 2006-02-08   
 DĖL VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS SKYRIMO TVARKOS 2006-02-08   
 DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2006-02-08   
 DĖL KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIEREI O.MIKELIENEI 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2006-02-08   
 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAPILDYMO 2006-02-08   
 DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ 2006-02-08   
 DĖL DARBO GRUPĖS UKMERGĖS RAJONO KULTŪRINĖS RAIDOS GAIRĖMS PARENGTI SUDARYMO 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PAPILDYMO 2006-02-08   
 DĖL GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PATVIRTINIMO 2006-02-08   
 DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ 2006-2008 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2006-02-08   
<< 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 77 >>