Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo 2011-12-22   
 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 2011-12-22   
 Dėl Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisyklių Ukmergės rajono savivaldybėje dalinio pakeitimo 2011-12-22   
 Dėl sąrašo 'Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos didžiausias leistinas pareigybių skaičius, ugniagesių komandų kiekis ir jų dislokavimo vietos' dalinio pakeitimo 2011-12-22   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2012 metų programos ataskaitos 2011-12-22   
 Dėl Ukmergės ligoninės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo 2011-12-22   
 Dėl priemonių plano patvirtinimo 2011-12-22   
 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2011-12-22   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2012 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo 2011-12-22   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto patikslinimo 2011-12-22   
 Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo 2011-12-02   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų ir veiklos programos patvirtinimo 2011-11-24   
 Ukmergės rajono savivaldybės 2011 metų melioracijos darbų patikslinta programa 2011-11-24   
 Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo 2011-11-24   
 Dėl leidimo pirkti turtą 2011-11-24   
 Dėl turto perdavimo 2011-11-24   
 Dėl savivaldybės turto perdavimo 2011-11-24   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr.7-126 'Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų' dalinio pakeitimo 2011-11-24   
 Dėl naujo nario delegavimo į UAB 'Ukmergės šiluma' valdybą 2011-11-24   
 Dėl įgaliojimo savivaldybės merui 2011-11-24   
 Dėl projekto 'Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra' Nr.VP3-3.2-AM-01-V-02-010 kofinansavimo 2011-11-24   
 Dėl gatvių pavadinimų 2011-11-24   
 Dėl detaliojo plano patvirtinimo 2011-11-24   
 Dėl patikslinto detaliojo plano patvirtinimo 2011-11-24   
 Dėl pritarimo projekto 'Sukinių piliakalnio ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas lankymui' įgyvendinimui 2011-11-24   
 Dėl pritarimo projekto 'Žemaitkiemio seniūnijos paplūdimių ir piliakalnių tvarkymas' įgyvendinimui 2011-11-24   
 Dėl pritarimo projekto 'Giliai, giliai į...ateitį' įgyvendinimui 2011-11-24   
 Dėl pritarimo projekto 'Gražu, patogu, saugu prie Lyduokių bendruomenės namų' įgyvendinimui 2011-11-24   
 Dėl pritarimo projekto 'Patrauklios aplinkos Pabaisko miestelyje kūrimas, tvenkinio pakrančių atnaujinimas, vaikų žaidimų aikštelės įrengimas' įgyvendinimui 2011-11-24   
 Dėl pritarimo projekto 'Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro viešosios erdvės sutvarkymas' įgyvendinimui 2011-11-24   
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77 >>