Socialinė apsauga – Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas

 

Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

22.

Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

Dokumentai

http://www.spis.lt/

23.

Išmokos vaikui skyrimas

Dokumentai

http://www.spis.lt/ 

24.

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

Dokumentai

http://www.spis.lt/ 

25.

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Dokumentai

 

26. 

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Dokumentai

http://www.spis.lt/ 

27. 

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/

28.

Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų skyrimas Dokumentai  http://www.spis.lt/ 

29.

Tikslinės kompensacijos pagal paveldėjimą skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

30.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

31.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

32.

Socialinės pašalpos skyrimas Dokumentai  http://www.spis.lt/ 

33.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

34.

Paramos mokinio reikmenims skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

35.

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

36.

Laidojimo pašalpos skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

37.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas Dokumentai 

38.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas Dokumentai   http://www.spis.lt/ 

39.

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas Dokumentai   -

40.

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms skyrimas Dokumentai   -

41.

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas Dokumentai   -

42.

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas Dokumentai  -

43.

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, skyrimas Dokumentai  -

44.

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas Dokumentai  -

45.

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių  pašalpų gyventojams skyrimas Dokumentai -

46.

Pagalbos pinigų asmenims, auginantiems (rūpinantiems) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimas Dokumentai   -

47.

Formų  E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas Dokumentai   -

48.

Pažymų kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimas Dokumentai  -

49.

Kreditų ir palūkanų apmokėjimas pagal pateiktą bendrojo naudojimo objekto valdytojo paraišką Dokumentai  -

50.

Pažymų apie gyventojų gaunamą socialinę paramą išdavimas Dokumentai  -

51.

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas Dokumentai 

52.

Dokumentų parengimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti Dokumentai   -


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-30 09:39:04