Seniūnijos - Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

Eil. Nr.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

12. 

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 Prašymo forma  

13. 

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

 

 https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43655

 14.

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas

 

 https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43656

15.

Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais  - -
 16. Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus) Deklaracijos forma https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420
17. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas  Deklaracijos forma https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46820/
18. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas  -  -
19. Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Ukmergės rajono savivaldybės išdavimas Prašymo forma  -
20. Pažymos gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Ukmergės  rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas    -
21. Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį, išdavimas   -

  


Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-04 13:44:58