Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 Dėl viešųjų pirkimų plano pakeitimo 2012-03-07   
 Dėl socialinės programos 2012 m. patvirtinimo 2012-03-05   
 Dėl Švietimo ir Sporto skyriaus veiklos programos 2012 metams 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto patvirtinimo 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-12-09 sprendimo Nr. 7-283 "Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo" pakeitimo 2012-02-23   
 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolierei 2012-02-23   
 Dėl vietinės rinkliavos lengvatų 2012-02-23   
 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas Vilniaus g. 56A - 2, Ukmergėje, lengvatinėmis sąlygomis 2012-02-23   
 Valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, sąrašas 2012-02-23   
 Dėl detaliojo plano patvirtinimo 2012-02-23   
 Dėl detaliojo plano patvirtinimo 2012-02-23   
 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Všį "Vaikų ir paauglių socialinis centras" 2012-02-23   
 Dėl gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisyklių Ukmergės rajono savivaldybėje dalinio pakeitimo 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo fondo lėšų 2011 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos bei 2012 metų sąmatos patvirtinimo 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir 2012 m. sąmatos patvirtinimo 2012-02-23   
 Dėl programų, finansuojamų iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto, finansavimo tvarkos aprašo papildymo 2012-02-23   
 Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnijų 2012 m. veiklos programų patvirtinimo 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto padidinimo 2012-02-23   
 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektui finansuoti 2012-02-23   
 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti 2012-02-23   
 Dėl pritarimo Ukmergės rajono, Šešuolių, Žemaitkiemio pagrindinių mokyklų, Ukmergės specialiosios mokyklos, Ukmergės specialiojo ugdymo centro "Vyturėlis" reorganizavimo sąlygoms 2012-02-23   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skyrių nuostatų patvirtinimo 2012-02-21   
 Dėl prašymo formos patvirtinimo 2012-02-13   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skyrių nuostatų patvirtinimo 2012-02-10   
 Dėl viešųjų pirkimų plano 2012-02-08   
 Dėl formaliojo švietimo programų rajono mokyklose patvirtinimo 2012-02-07   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo 2012-02-02   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės etninės kultūros globos tarybos papildymo 2012-02-02   
 Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo Ukmergės miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo 2012-02-02   
<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 >>