Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

 195.

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Prašymo forma

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43654 

196. 

Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Prašymo forma

 

197.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija  Prašymo forma

-

198.

Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Prašymo forma  
 199. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui, hidrotechnikos įrenginiams įvertinimas  -  https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43640
 200. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas  -  -
201. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas  -
 202. Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas

Prašymo forma

Priedas 2

Prašymo forma
Priedas 3

 -
 203. Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų  priėmimas -  -
 204. Prašymų grąžinti dalį draudimo įmokų už ūkinius gyvūnus bei pasėlius ir augalus priėmimas ir administravimas

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles forma

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles forma

 

 -
205. Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas   -  -

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-28 10:23:35