Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

 191.

Žemės ūkio valdos įregistravimas, duomenų atnaujinimas, keitimas, išregistravimas

-

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43648 

192. 

Ūkininko ūkio įregistravimas, ūkininko pažymėjimo, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas, išregistravimas

Prašymo forma
Dėl ūkininko ūkio įregistravimo/perregistravimo

Prašyo forma
Išregistruoti ūkininko ūkį iš ūkininkų ūkių registro

Prašymo forma
Dėl ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimo

 https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43646

193.

Ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas

Prašyo forma dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams įvertinimo

Prašyo forma dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos miškui, hidrotechnikos įrenginiams įvertinimo

Prašyo forma dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos pasėliams įvertinimo

 

 https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43648

194.

Pažymų apie europinio dydžio vienetą (EDV) ir valdos ekonominį dydį (VED) išdavimas

-

-


Įmokos „Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą“ rekvizitai.

Gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas:

188659752

Gavėjo sąskaitų Nr.:

LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB

LT32 7180 0000 0014 1038, Šiaulių bankas, AB

LT05 7044 0600 0788 7175, SEB bankas, AB

LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank, AS

LT78 7290 0000 0013 0151, Citadele banka, AS

LT42 7230 0000 0012 0025, Medicinos bankas, UAB

Įmokos kodas:

53081

Mokesčio suma:

12,00  Eur

Mokėjimo paskirtis:

Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą

Mokant už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, asmens kodą, vardą, pavardę.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-22 14:13:02